Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015


Các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào 2 lượt dự án bất động sản mới tại TP.HCM với tổng vốn đăng ký đầu tư 118,3 triệu USD.
Cục Thống kê TP.HCM cho biết, tính lũy kế từ đầu năm 2015 đến ngày 15/4, đã có 147 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn TP.HCM với vốn đăng ký đạt 612,1 triệu USD, vốn điều lệ 210,5 triệu USD.

Đồng thời, TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 49 dự án với tổng số vốn tăng thêm 201,6 triệu USD.

Do đó, tính đến ngày 15/4, tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm của các dự án FDI tại TP.HCM đạt 813,7 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 763,6 triệu USD).

Cùng thời điểm, có 11 dự án FDI giải thể, chuyển đi tỉnh thành khác và rút phép trước thời hạn, tổng vốn đầu tư 56,1 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực đầu tư gồm có: Công nghiệp 18 dự án, vốn đầu tư 355,8 triệu USD, chiếm 58,1% tổng vốn cấp mới; Xây dựng 10 dự án, vốn đầu tư 9,3 triệu USD; Thương nghiệp 38 dự án, vốn đầu tư 70,1 triệu USD (chiếm 11,5%);

Vận tải kho bãi 7 dự án, vốn đầu tư 12,1 triệu USD (chiếm 2%); Hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 31 dự án, vốn đầu tư 20,6 triệu USD (chiếm 3,4%); Kinh doanh bất động sản 2 dự án, vốn đầu tư 118,3 triệu USD, chiếm 19,3%;…

Xét theo đối tác đầu tư, trong 4 tháng đầu năm đã có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư.

Trong đó, dẫn đầu về vốn đầu tư vào khu vực TP.HCM là British Virgin Island với 6 dự án, tổng vốn đầu tư 306,5 triệu USD; chiếm 50,1% tổng vốn đăng ký cấp mới...

GIA CÁT/Bizlive

0 nhận xét:

Đăng nhận xét