Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Môi giới là một nghề rất nhân văn

Thông tin nắm bắt được phải nhanh, hiệu quả, chính xác. Bên cạnh đó, muốn hành nghề môi giới bất động sản một cách bền vững, chữ tín với khách hàng luôn đã điều phải được đặt lên hàng đầu. Nếu khách hàng hài lòng với sản phẩm và thái độ của người môi giới, họ chính là người quảng bá hữu hiệu nhất đến với những khách hàng tương lai của nhà môi giới đó.


Một nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp phải có sự kết hợp chính xác giữa khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy, mối quan hệ rộng và sự chuyên nghiệp trong khi tác nghiệp. 

Muốn bán được hàng, người môi giới bất động sản có thể khai thác các mối quan hệ của người mua, người bán, các mối quan hệ trong cuộc sống, như bạn bè, người thân, hoặc khai thác các mối quan hệ với các nhà môi giới khác. Các nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp rất cần xây dựng và duy trì các mối quan hệ, vì vậy, họ cần khai thác triệt để các thông tin qua các phương tiện truyền thông, cũng như các mối quan hệ sẵn có.

Bên cạnh đó, môi giới cũng là nghề luôn ứng xử với những tài sản rất lớn, vì vậy, người làm nghề môi giới phải có tính trách nhiệm cao. Môi giới là một nghề rất nhân văn, là người giúp khách hàng lựa chọn, mang lại chất lượng sống cho chính khách hàng, thay khách hàng quyết định, mua cái gì, mua ở đâu, mua như thế nào, bán cái gì, bán ở đâu, bán như thế nào?...

Theo Ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Sàn giao dịch Bất động sản Nam Long, thành viên HĐQT Tập đoàn Nam Long0 nhận xét:

Đăng nhận xét