Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Người nước ngoài có được mua nhà từ cá nhân?

Luật mới về nhà đất cho phép người nước ngoài mua căn hộ chung cư ở Việt Nam có hiệu lực từ tháng 7/2015, nhưng có được phép mua từ cá nhân không hay chỉ mua từ chủ đầu tư?

Trả lời:

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 119 Luật nhà ở năm 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015 quy định về điều kiện của các bên tham gia giao dịch về nhà ở như sau:

- Khoản 1: “Bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở phải có điều kiện sau đây:

a) Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về dân sự; trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại thì phải là người đã mua nhà ở của chủ đầu tư hoặc người đã nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

b) Nếu là cá nhân thì phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự; nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, trừ trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

- Khoản 2 :

“Bên mua, thuê, thuê mua nhà ở, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, nhận đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, nhận thế chấp, mượn, ở nhờ, được ủy quyền quản lý nhà ở là cá nhân thì phải có điều kiện sau đây:

a) Nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và không bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch;

b) Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật này và không bắt buộc phải có đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi có nhà ở được giao dịch”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 159 Luật nhà ở năm 2014 có hiệu lực ngày 01/7/2015 quy định Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua hình thức Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, thì người nước ngoài đủ điện kiện sở hữu căn hộ tại Việt Nam thì có thể mua Căn hộ đó mà không phân biệt là mua từ cá nhân hay từ chủ đầu tư.

Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn (Công ty Luật TNHH An Ánh Dương)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét