Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Marketing bất động sản: Muốn thành công phải tránh tư duy cũ

Thứ nhất là phải biết cách “liệu cơm gắp mắm”. Có nghĩa là với số tiền ít phải biết lựa chọn kênh nào, công cụ nào phù hợp, tránh đi vào những lối mòn của những tư duy cũ và đây là cái tránh lớn nhất.

Thứ hai tránh chọn những kênh truyền thông vượt ngân sách quá lớn, tránh hướng đi trong câu chuyện truyền thông mang tính đại trà. Trước đây các công ty bất động sản đưa ra các dự án, đánh rất rộng đa phương tiện và đa phân khúc. Đây là một hướng đi sai lầm mà trong giai đoạn hiện tại thì không nên theo con đường đó nữa.

Nên focus (tập trung) khách hàng bạn ở đâu, đối tượng nào giới hạn rất cụ thể để tránh đánh đại trà.

Hiện nay có 3 nhóm các doanh nghiệp trên thị trường.

Nhóm thứ 1 là muốn làm truyền thông nhưng không biết làm như thế nào. Có đến 60% doanh nghiệp bất động sản hiện nay nằm trong nhóm này. Họ sai căn bản trong việc định vị dự án không rõ ràng nên không biết làm marketing như thế nào cho hợp lý.

Nhóm thứ 2 là biết làm truyền thông nhưng làm không hiệu quả (chiếm khoảng 20 - 25%). Nguyên nhân là do người trực tiếp marketing làm không được đào tạo một cách bài bản, chuyên nghiệp cho ngành bất động sản nên không hiểu rõ đặc thù của ngành để xây dựng câu chuyện marketing cho đúng. Điều này dẫn đến không kết nối được sản phẩm với thông điệp mà mình đang làm đến khách hàng.

Nhóm thứ 3 là biết làm truyền thông và làm khá hiệu quả (chỉ chiếm 10 - 15%). Với những doanh nghiệp thuộc nhóm này, họ không cần ngân sách marketing nhiều, họ biết mỗi thời điểm làm marketing sẽ khác nhau. Khi có ngân sách sẽ làm theo bài A, không có sẽ làm theo bài B, nhưng dù A hay B vẫn tiếp cận được mục tiêu của họ và mỗi thời điểm có cách tiếp cận phù hợp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét