Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Mở cửa sổ đối với nhà liền kề

Hàng xóm của nhà tôi (nhà liền kề) đang sửa nhà nâng thêm tầng và định mở thêm cửa sổ, nhưng vì cửa sổ trông thẳng sang nhà tôi nên các con tôi không đồng ý. Xin cho biết, pháp luật có quy định về vấn đề này không? Mặt khác, nước mưa chảy từ nhà hàng xóm sang làm thấm nhà tôi. Tôi đã đề nghị họ làm đường ống thoát nước mưa nhưng họ không làm vì cho rằng việc nhà tôi bị thấm là do trần nhà tôi không xử lý chống thấm, việc này không liên quan đến họ. Xin cho biết pháp luật quy định như thế nào về hai vấn đề này?


Trả lời
Về việc mở cửa sổ: khoản 1 Điều 271 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về vấn đề này như sau:
Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về việc mở cửa ra vào, cửa sổ, cửa thông hơi quy định: Từ tầng 2 trở lên không được mở cửa ra vào, cửa sổ, trên các bức tường cách ranh giới đất với công trình bên cạnh dưới 2 mét. Khi cần mở cửa phải có biện pháp tránh tầm nhìn trực tiếp vào nội thất nhà bên cạnh. Có thể chắn tầm nhìn hoặc bố trí so le các cửa sổ giữa hai nhà.
Căn cứ quy định này, nếu việc hàng xóm mở thêm cửa sổ trông thẳng sang nhà của ông gây bất tiện cho sinh hoạt gia đình ông, thì các con ông không đồng ý cho mở là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Theo quy định tại Điều 269 Bộ luật Dân sự năm 2005 về nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa thì chủ sở hữu nhà phải lắp đặt đường dẫn nước sao cho nước mưa từ mái nhà của mình không được chảy xuống bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề.
Như vậy, ông có thể áp dụng quy định nêu trên để trao đổi lại với nhà hàng xóm.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét